HÄMEENLINNA

ÖLJYSÄILIÖN PURKAMINEN JA POISTO

HINTA: Alkaen 450 euroa (sis. alv 24%) josta täysi kotitalousvähennys (1-20m3 säiliöt)

 Öljyn pumppaus, tyhjennys ja pesu tapauskohtaisesti (alkaen 250€ sis. Alv)

Öljysäiliön tarkastuksen Tukes-asiakaslupa: 213944-001

LÄMMÖNJAKOHUONEEN RAIVAUS & ASBESTIN POISTO: Tapauskohtainen

VANHAN LÄMINVESIVARAAJAN POISTO ja POISKULJETUS:

HINTA: Alkaen 100€ (sis. alv)

Nuku yösi rauhassa - tilaa putkimies.

Pauli.Ojala@suomalainenputkimies.fi

040/7474967

Lisää referenssitöitä

Suomalainen Putkimies Oy

(Y-tunnus 2391760-4)

Hämeenlinna

Renko

Hattula

Vanaja

Hausjärvi

Hauho

Lammi

Kalvola

Tuulos

Janakkala

www.oljysailio-poisto.fi

Hämeenlinnan 1 –luokan pohjavesialueita ovat

Ahvenisto, Hattelmalanharju, Perttula ja Vuortenkylä

Lisäksi Hämeenlinnassa on 2 –luokan pohjavesialue Katuma –järven itäpuolella Harvialassa

 

Öljysäiliön käytöstäpoisto
Maanvaraisten säiliöden vs. sisäsäiliöiden purkutyö
Suomessa öljylämmitteisistä omakotitaloista öljysäiliö on sisätiloissa 52 %:lla ja maan alla 48 %:lla omakotitaloista (Cisteri-projekti).

Öljysäiliön materiaaleista yleisin on teräs, 59 % omakotitalojen öljysäiliöistä.

41 % säiliöistä taas on valmistettu muista materiaaleista (lujitemuovista tms.).
Suomessa on noin 300 000 lämmitysöljysäiliötä. Näistä suuri osa on asennettu 1960- ja 70- luvuilla maan alle.
Suomessa kaikkien rakennusten yhteenlasketusta pinta-alasta noin 24 % lämmitettiin öljylämmitystä käyttäen vuosituhannen vaihteessa.

Pientaloista 26 %:lla oli öljylämmitys.

Jo 2-3 m3 kevyttä polttoöljyä riittää aiheuttamaan joidenkin satojen neliömetrien öljyyntymän.
Raskas polttoöljy on maaperässä todettu lähes kulkeutumattomaksi suurten molekyylikokojensa vuoksi.

Kevyt polttoöljy kykenee kulkeutumaan esimerkiksi savimaassa jopa vettäkin paremmin.

Lopullinen laajuus muodostuu muutamassa vuorokaudessa.
Sisälle ja betonibunkkereihin sijoitettujen öljysäiliöiden aiheuttama maaperän- ja pohjaveden pilaantumisriski on  pienempi.
Suomessa suurimmat kotitalouden maanalaisesta öljysäiliöstä aiheutuneen
öljyvahingon aiheuttamat kustannukset ovat olleet noin 200 000 euroa.

Valtuutettu tarkastaja käy tarkastamassa maanalaisen säiliön määräaikoina
ja ensimmäisen kerran korkeintaan 10 vuoden kuluttua asentamisesta.
Tarkastuksessa annetaan säiliölle kuntoluokat A, B C tai D. A -luokan säiliöitä
ovat ne metalliset säiliöt, joiden levypaksuus sisältä mitattuna syvimmän
syöpymän kohdalta on vähintään 3 mm ja muut kuin metalliset
säiliöt, jotka painekokeella todetaan tiiviiksi. B -luokan säiliöitä ovat ne
metalliset säiliöt, joiden levypaksuus sieltä mitattuna syvimmän syöpymän
kohdalla ovat välillä 1,5 - 3,0 mm. Luokan C säiliöitä ovat metalliset säiliöt,
joiden levypaksuus sisäpuolelta mitattuna on syvimmän syöpymän
kohdalla alle 1,5 mm, ja ne säiliöt, joiden seinälevy muuttaa muotoaan,
kun sitä koputetaan sisältäpäin 0,5 kg:n massaisella vasaralla. D -luokan
säiliöissä on läpisyöpymä tai halkeama tai säiliöt, jotka vuotavat ylipainekokeessa.
lujitemuovipinnoitetun maanalaisen öljysäiliön metalliseinämän
paksuutta ei nykyisellä tekniikalla voida mitata. Toisin sanoen
säiliötä ei voida tarkastaa pinnoituksen jälkeen.
A -luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen korkeintaan 5 vuoden
kuluttua ja muu kuin metallisäiliö, joka kuuluu A -luokkaan on tarkastettava
10 vuoden kuluessa. B -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2
vuoden päästä, C -luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa
tai palopäällikön määräyksen mukaan ja D -luokan säiliö on poistettava käytöstä välittömästi.

 

Öljytankkien kunnon säännöllinen tarkkailu on erittäin tärkeää. Metallisen säiliön kestävyys ei ole ikuista.

Ennen öljysäiliön purkua ja tulityötä öljysakka tulee pumpata ja lapioida pois. Etenkin maanalaisessa säiliössä voi olla paitsi palavia, myös myrkyllisiä kaasuja.

Öljyn pumppaamisen ja sakan lapioimisen jälkeen säiliö tulee tuulettaa ennen purkamista.

Säiliö pitää lisäksi pestä ainakin niiltä pinnoilta jotka polttoleikataan auki.

Käytöstä poistettu maanalainen tai betonibunkkeriin muurattu öljysäiliö tulee puhdistaa ja pestä pohjapatinasta. Muuten kyse on ongelmajätteestä.
Ongelmajätelaitokset ottavat kotitalouksilta vastaan öljyjätettä ilmaiseksi, yrityksiltä ne veloittavat yli euron per kilo.

Sijainnista ja paikkakunnasta riippuen maanalaiset säiliöt on kaivettava ylös puhdistuksen jälkeen.

Säiliö ei saisi missään nimessä valua maaperään, koska öljymaan poiskuljetus on noin 5000 euroa per kasetti.
Myös sisäsäiliö on voinut vuotaa betoniin. Hajuongelman takia öljyinen betoni tulee timanttileikata pois.

Avustan myös säiliössä olevan käyttökelpoisen öljyn välittämisessä.

 

Jos pulmana on koko bunkkerihuoneen täyttävä öljysäiliö,

niin ahtaidenkin tilojen ja sisältä tuettujen/paksujen teräsrakenteiden purkutyö onnistuu.

Turvallisuussyistä on vain pidettävä korvausilmasta huoli takamiehen kera plasma- tai polttoleikkauksessa.

Tilaajavastuulain mukaisesti asukkaan pitää varmistaa, että tekijällä on vastuuvakuutusten ohella voimassa oleva tulityökortti.

Rivitalossa ja tätä suuremmissa kiinteistöissä pitää myös tulityölupa olla varmistettuna.

Suuriakin metallisäiliöitä voi kuitenkin poistaa myös mekaanisesti ilman tulitöitä nakertajilla sekä puukkosahoilla.

Huom! Kaikkein suurin tulipalovaara on tuulettomattomalla öljysäiliöllä ja kulmahiomakoneella (rälläkällä).


Voimme osallistua purkutyöhön myös suunnitteluvaiheessa sekä teollisuussäiliöiden että kotitaloussäiliöiden purkutöissä.

Muistaa kannattaa, että kotitalouden öljysäiliöiden huolto- ja puhdistustoimenpiteet pitää jättää ammattilaisten huoleksi, koska itse huoltotoimet ovat pääasiassa luvanvaraista työtä.

 

Ympäristönsuojelumääräykset - Öljyjäte - Finlex 12 §

Käytöstä poistetun säiliön käsittely:
"Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava se ennen poistamista.

Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.
Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella.

Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.
Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä,

mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.
Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tieto säiliöstä uudelle haltijalle.

Vahingoista
Vastuu mahdollisesta öljyvahingosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Kotivakuutus voi korvata vain esim. tontin ulkopuoliset vahingot, mutta ei tontilla tai rakennuksessa tapahtuvia vahinkoja."

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VAIHTO

ÖLJYTANKKI

ÖLJYSÄILIÖ

LIPLAST

YLIMET

THERMIA

SAMPSA

MASCUS

HAKUSANOJA:

Plasmaleikkaus

Sisäsäiliö

Ulkosäiliö

Öljynimeytys

Ekokem

Nibe

Maalämpö

Kalliolämpö

Ongelmajäte

Puukkosaha

Polttoleikkaus

Nakertaja

Kulmahiomakone

Rälläkkä

Laikkaleikkuri

Smirgeli

Polttoöljy

Polttoöljysäiliö

Romuttamo

Romumetalli

Tulityökortti

Tulityölupa

Maalämpö

Pannuhuone

Porakaivo

IVT

Purku

Leikkaus

Polttoleikkaus

Maalämpö

Lämmönjakohuone

Terässäiliö

Valurautasäiliö

Muovisäiliöt

Kestomuovisäiliöt

Polttonestesäiliöt

Farmarisäiliöt

Jäteöljysäiliöt

Kontti

Rosteri

Kupari

Messinki

Ahvenisto (Poltinaho)
 Ahvenistonharju-Vuorenharju
 Aulangon alue
 Aulanko
 Evon alue
 Hattelmala
 Hattelmalanharju
 Hattelmalanjärvi
 Heinisuo
 Hevospierettämänmäki
 Hämeensaari
 Hätilä (Asemantaka)
 Idänpää (Laaniitty)
 Jokijärvi
 Kalliomaa
 Kankaantausta (Visamäki) / Kankaantaka
 Kantola
 Karittainmäki-Ahvenistonlampi
 Kaskenmäki
 Katinen
 Katumajärvi
 Kaurastensuo-Kantosuo
 Kauriala
 Keinusaari
 Kettumäki
 Kirstula
 Koilliskulma
 Kukkiajärvi
 Kyynäröinen
 Lamminjärvi-Halila
 Lassilan keto
 Letku-Pappila-Mattila
 Likolammi
 Linnanniemi
 Loimalahti (Hirsimäki)
 Luhtiala
 Luolaja
 Majalahti
 Matinsilta
 Metsola
 Miemala
 Munakas
 Muulinjärvi
 Myllymäki
 Ojoinen
 Ormajärvi-Untulanharju
 Paloniitunjärvi
 Peurasuo
 Pikku-Parola
 Porttilanharju
 Puistonmäki (Hakalanniemi)
 Pullerinmäki (Tiiriö, Viisari, Rinkelinmäki)
 Raimansuo-Miemalanharju
 Ruskeanmullanharju
 Ruununmylly (Kukostensyrjä, Papinniitty, Aulangontorpan alue)
 Saaristenmäki
 Sairio
 Sajaniemi
 Seitsemänlamminsuo-Korpilamminsuo
 Söyliönkorpi
 Taipaleensuo-Kolisevankorpi
 Taka-Hätilä
 Tiirinkoski
 Uurtaanjärvi
 Voutila (Lakee, Jukola)

www.lamminvesivaraaja.fi

www.astianpesukoneenasennus.fi

www.putkimies-helsinki.fi

www.suomalainenputkimies.fi